Hakkımızda

Çukurova Hemofili Derneğimiz 02 Mayıs 2005 yılında Adana'da kuruldu. Kurulduğu ilk yıllarda üyelerinin ağırlıklı olarak tıp mensuplarından oluşurken amaca uygun olarak, hizmetlerimizin hayata hızla geçmesi ile artık hemofili hastalarımız ve aileleri daha yüksek orana ulaşmışlardır. Hemofili Federasyonu üyesi olan derneğimizin amacı Çukurova bölgesi ve çevresinde kalıtsal bir kanama hastalığı olan hemofili hastalığının topluma anlatılması, hemofili ve hasta ailelileri arasında dayanışma sağlanması, hemofili hastalığının tedavisinde ki gelişmelerin aktarılması, hastalarımızın yalnız sağlık sorunları ile değil, hastalıklarından kaynaklanan sosyal ve bürokratik sorunlarının da çözümünde sorumluluk almak ve buna yönelik çalışmalar yapmaktır.