Profilakside Yeni Gelişmeler


 

HASTA EĞİTİM TOPLANTISI PROGRAMI

  

02  EKİM 2020

 

16:00 – 16:15        Moderatör   : Dr.İlgen ŞAŞMAZ

                                       

16:15 – 16:45        Konuşmacı : Dr. Bülent ANTMEN

 

Konu            : Profilakside yeni gelişmeler  

16:45 – 17:30        Konuşmacı  : Dr. Meriç Mavi

Konu            : Hastalık sürecinin hem aile hem çocuk için yaşamsal akışta değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 


8