Hemofili Kampüsü Toplantısı 25 Ocak 2020 Antakya Savon Otel

ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ A DANA

Hemofili Kampüsü Toplantısı Programı

25 Ocak 2020 Cumartesi

12.00-13.30                Öğle yemeği

13:30- 13:40                Açılış: Bülent Antmen, Vahap Okan, Dr.Gül İlhan

13:40-14:20                Oturum I: Hemofili tedavisinde amaçlar ve seçenekler

Moderatör: Dr. Vahap Okan, Dr.Can Acıpayam

Değişen tedavi dinamiklerinde değişmeyen hedefler: Dr. Saadet Akarsu

Faktör replasmanı ve profilaksi: Dr. Sinan Akbayram

14:20-15:00                Oturum II: Hemofilide faktör dışı tedaviler

Moderatör: Dr. Mehmet Yılmaz, Dr.Yurdanur KIlınç

Faktör dışı tedavilere bakış: Dr. Fahri Şahin

Gelecek tedavisi: Gen tedavisi: Dr.Alphan Küpesiz

15:00 - 15:30              Kahve Molası

15:30 – 16:30             Oturum III: Hemofili Tedavisinde Uyumu Arttırmak

Moderatör: Dr. Ahmet Faik Öner, Dr.Gül İlhan

Tedaviye uyum sorunu: Dr.Kahraman Öncel

Uyumu arttıracak motivatörler: Dr. Kamuran Karaman

Hemofili ve spor: Dr. Sadi Kurdak

16:30-17:10                Oturum IV: İnhibitörlü hemofili tedavi Yönetimi

Moderatör: Dr. Göksel Leblebisatan, Dr.Cengiz Demir

İnhibitörü tanılama ve eradike etme: Dr.Aydan Akdeniz

İnhibitörlü hastada profilaksi: Dr.Esra Pekpak

İnhibitörlü hastada cerrahi vaka örneği: Dr.Metin Çil

Hemofili Kampüsü Toplantısı Programı

26 Ocak 2020 Pazar

 

09:30-10:10                Oturum V: Von Willebrand Hastalığı

Moderatör :Dr.Bülent Antmen, Dr.Arzu Akyay

VWH’da tanı: Dr.Funda Erkasar

VWH’da tedavi ve kısa süreli profilaksi: Dr.Abdullah Karakuş

10:10-10:50                Oturum VI: Tromboz ve protein C eksikliği

Moderatör: Dr. İlgen Şaşmaz

Kongenital ve edinsel protein C eksikliği: Dr.Defne Ay Tuncel

Protein C tedavisi: Dr. Gizem Zengin Ersoy

10.50-11.00                Kapanış