Hayata Hazırlık Projesi.

PROJE HAKKINDA

 

Çukurova Hemofili Derneğince düzenlenen, “Hemofilik   Gençleri   Hayata   Hazırlama  Okulu  Projesi”  3  yıldır  devam  etmektedir.

Bu projede  amaç;  hemofilik gençlerimizi bilişsel, ruhsal ve sosyal olarak geliştirerek topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamaktır.

Projenin ana hatlarına baktığımızda  hemofilik gençlerin;

-  Hemofili tedavileri,

-  “Hedef eklem hasarı” tedavileri,

-  Psikolojik, fiziksel ve seksüel gelişim eğitimleri,

-  Meslek edinme ve iş bulma eğitimleri,

- Kişisel gelişim eğitimlerini kapsamaktadır.

Hemofili hastalarının en büyük sorunlarından biri de toplumun önyargısıdır. Hemofili  hastaları  fark  edilmeyi ve sıradan her insan gibi muamele görmeyi istiyorlar. Gerçek şu ki; tedavi aksatılmadığında hemofili normal hayata engel değildir.

Hem  hastaları  hayata  hazırlamak  hem de  toplumu  Hemofili hakkında bilgilendirmek için, uzunca  bir süredir, Çukurova Hemofili Derneği olarak mücadelemiz devam etmektedir.

 

“Hemofilik Gençleri Hayata Hazırlama Okulu Projesi”inde tüm bu sorunları, ortadan kaldıracak bir program hazırladık.

Hemofilik gençlerimizin, sağlıklı hemofili hastaları olarak hayatlarına devam edebilmeleri için ergenlikte ve ergenlik sonrasında ilaçlarını düzenli kullanmalarınının önemini kavramalarını sağlıyoruz. Psikolojik ve sosyal sorunları ile mücadele sürecinde onlara destek olarak, ruhen güçlü bireyler yetiştiriyoruz.

 

Bu üç yıllık süreçte;

-Okullarda hemofili hastalığı hakkında    bilgilendirme toplantıları,

-Çukurova   Hemofili   Derneği   Hatıra   Ormanı

-Yüzme eğitimi,

-İş bulma eğitimi,

-Hastalar ile kongre katılımları,

-Multidisipliner tedavi programları,

-Hemofilik gençler yürüyüşü,

-Seksüel gelişim eğitimi,

-Hedef eklem hasarı olan hastaların ameliyatları,

-Hemofili konsey çalışmaları,

-Diş bakımı eğitimi,

-Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerde hemofili farkındalık toplantıları,

-Self infüzyon eğitimi, konularında çalışmalar yaptık.

Çukurova Hemofili Derneği olarak, yarınlara eğitimli ve sağlıklı hemofilik gençler yetiştirmeye çalışan büyük bir aileyiz.

Derneğimizin sınırlı kaynaklarını arttırabilmek için Anılcan Kozmetik ile Adana valiliği dernekler masası onayını alarak noter huzurunda şartlı bağış sözleşmesi yaptık. Bu sözleşmeye göre www.hmfdukkan.com web sayfası üzerinden satılan tüm ürünlerden elde edilecek gelirin bir kısmı Çukurova Hemofili Derneğine aktarılacaktır.

 

Projemize verdiğiniz destekten dolayı hastalarımız ve aileleri adına teşekkür ederim.

 

Çukurova Hemofili Derneği Başkanı

Prof. Dr. A. Bülent Antmen

 

 

 

Destekçilerimiz