Hemofili Kampüsü Toplantısı 21 Kasım 2020 

                 ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ

                                      ADANA

Sanal Hemofili Kampüsü Toplantısı

Programı

21 Kasım 2020 Cumartesi

 

 

11.00-11.05     Açılış: Bülent Antmen, Yurdanur Kılınç

11.05-11.45     Oturum I: Hemofilide Kılavuzlara Bakış

Moderatör: Dr.Vahap Okan

11.05-11.20     WFH Hemofili Tedavi Kılavuzundan (3rd Edition) Güncel Yansımalar

Konuşmacı: Dr. Arzu Akyay

11.20-11.25     Tartışmacı: Dr.Saadet Akarsu

11.25-11.40     Türkiyede Kılavuzumuz, Deneyimimiz (Öneriler & Görüşler)

Konuşmacı: Dr.Kamuran Karaman

11.40-11.45     Tartışmacı: Dr.Ahmet Fayik Öner

11.45- 12.25    Oturum II:  Hemofili Tedavisinde Öncelikler  (Uydu Sempozyumu Takeda)

Moderatör: Dr.Murat Söker

11.45-12.00     Tedaviye Uyumu Arttırmak

Konuşmacı: Dr. Funda Erkasar

12.00-12.15     Tedavide Güvenlilik Arayışı

Konuşmacı: Dr.Gül İlhan

11.15- 12.25    Tartışmacı: Dr. Esra Pekpak

 

 

12.25 -13.05    Oturum III: Her Yaşta İnhibitör Yönetimi

Moderatör: Dr.Sinan Akbayram

12.25-12.40     İnhibitörlü Hasta Büyürken

Konuşmacı: Dr.Metin Çil

12.40-12.45     Tartışmacı: Dr.Nurettin Okur

12.45-13.05     Oturum IV: Edinsel Hemofili

Moderatör: Dr.Mehmet Yılmaz

12.45-13.00     Edinsel Hemofili Acili

Konuşmacı:Dr.Aydan Akdeniz

13.00-13.05     Tartışmacı: Dr.Cengiz Demir

13.05-13.30     Oturum V: Nadir bir Eksiklik: Protein C

Moderatör: Dr.Göksel Leblebisatan

13.05-13.20     Konuşmacı: Dr.Can Acıpayam

13.20-13.25     Tartışmacı: Dr.Defne Ay Tuncel         

13.30-13.45     ARA

13.45-14.10     Oturum IV:  Von Willebrand Hastalığı (Uydu Sempozyumu CSL Behring)

Moderatör: Dr. İlgen Şaşmaz

13.45-14.05     Von Willebrand Hastalığında Tanı

Konuşmacı: Dr.Can Balkan

14.05-14.25     Von Willebrand Hastalığında tedavi ve profilaksi

Konuşmacı: Dr.Fahri Şahin

14.25-14.30     Tartışmacı: Dr.Alphan Küpesiz

14.30-14.35     Kapanış ve Sürprizler: İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen