GENEL KURUL GÜNDEMİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

Çukurova Hemofili Hastalıkları Derneği’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 17.02.2020 tarihinde saat 11.00’da derneğimiz Reşat Bey Mah. AV. Mahmut Eroğlu Cad. Yusuf Günaydın Apt. No: 17 Seyhan/ADANA adresinde bulunan merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24.02.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Çukurova Hemofili Hastalıkları Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1)Açılış ve saygı duruşu.

2)Divan heyeti seçimi.

3)Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu bilançolarının okunması, tartışılması ve ibrası.

4)Denetim Kurulu raporlarının, okunması, tartışılması ve ibrası.

5)Taslak bütçesinin okunması.

6)Yönetim ve Denetim kurulunun ve Federasyon delegelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi.

7)Dilek ve teminler.

8)Kapanış.